Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1186
Item Johannes Jaroslawsky ducit testes contra Nicolaum de ibidem: primus Johannes Puczolowský, secundus Michael Grabÿonowskÿ, tercius Petrus Jaroslawský, quartus Samson Marcowskÿ, quintus Andreas Gorziczskÿ, sextus Nicolaus Jaroslawskÿ, qui emit apud Bÿnÿa. — Rota:

Jaco to ʃwatczą yaco to dzedzÿcztwo ʃktore
go Mÿcolaÿ filipa oczcza Janowego z Jaro
ʃlawek pozÿwa geʃt Janowa prawa [oczcziʃ
na] Maczerziʃna anye geʃt oczcziʃna oczcza
gego