Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1184
Item domina Jurcowska ad proximos terminos particulares peremptorie contra Derslaum Chelkowskÿ sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom zaÿąla conÿe dzerʃcowi tych
em nyedala mÿmo zamʃkÿe prawo na gboth
anÿ dla gbotu ʃyego czloweka copim wzą
la