Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1182
Item Przybak Jaroslawský ad proximos terminos particulares peremptorie erga Nicolaum de ibidem sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom zayąl gedemnacze ʃcota wme
lancze ten mÿ vczinil ʃcodą kaliʃde ÿaco
trzÿ grzÿwnÿ ...