Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1181
Item testes domine Sarnowske contra Martinum Paczala de Slup: primus Johannes Gorzescoth de Wsdroÿ, secundus Grzimek de Palandze, tercius Mirossek Wÿanczcowskÿ, quartus Bodzata de Nÿeprossewo, quintus Nicolaus Otusskÿ, sextus Jassek filius Wlodaconis de Dambrowa. — Rota:

Jaco to ʃwatcza Jaco pani Sarnowʃka nÿewzą
la trzech grzywen groʃʃÿ Marczinowÿ pa
czalý przeʃprawa