Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1180
Item Przybak de Jaroslawskÿ ad proximos terminos particulares erga Nicolaum de ibidem sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom zayąl gedemnacze ʃcothu micolaÿe
wÿ Jaroʃlawʃkemv tom zaÿąl [wye] wme lan
cze zagaÿone