Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1178
Item dominus Przibislaus ducit testes contra Vincencium Curanowsky: primus [Tom] Thomislaus Sÿenskÿ, secundus Johannes Tarnowskÿ, tercius Andreas Carpiczskÿ de Sczodrowo, quartus Johannes Jaraczewskÿ, quintus Passzek Jaroslawskÿ, sextus Otho Trach. Primus sic. — Rota:

Jacom ÿa geʃdzÿl otpana przibiʃlawa dopana
Vÿanczincza abÿ przÿąl rok dalʃÿ ʃludzmÿ
pana przybiʃlawa zlypna
a on przyąl rok dal
ʃÿ opuʃczywʃʃÿ pirzwÿ rok