Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1174
Item proconsul cum duobus consulibus de Gostin ad proximos terminos particulares peremptorie contra Sobconem Zytoweczskÿ sic iurabunt. — Rota:

Jaco czʃʃoʃmÿ zaÿąli czworo a dwadzeʃ
cze conÿ panthanich ludzem pana Sob
cowÿm to ʃmÿ zaÿąli na naʃʃem napra
wem na myeʃʃkem