Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1172
Item dominus Stanislaus Rogalinskÿ ad proximos terminos particulares contra Mathiam Brodniczskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa ʃwego ÿmÿena wyprawil ranco
ÿmÿe wktore mÿą Maczek wranczÿl aon
mÿą ʃtego nýe wiprawil a dla tego mÿą pan
golÿaʃʃ puʃczyl proʃno rancogemʃtwa