Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1171
Item dominus Passycoÿn ad proximos terminos particulares peremptorie contra dominum Mroczconem Szedleczskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom ʃzą ÿa nyezamowil panu Mrocz
cowý ʃmą ʃʃzoʃtrą niczʃz wÿącze odzenÿa
ÿpodʃʃÿcza dacz yedno czʃʃom tedy dal
ʃznÿą kÿedÿ yą wząl