Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1169
Item Albertus Pÿotrowskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Mathiam Chalawskÿ sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom wʃʃąl pomek kmeczv ʃSzoldr
tom wząl na lancze namem na prauem
na lowyʃkv