Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1167
Item Albertus de Pÿotrowo ad proximos terminos particulares peremptorie contra eundem Albertum sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa nÿe podawal ʃʃą woczechowÿ przý
lepʃkemv pod zadne ʃcodÿ wyprawicz ot
golego ÿana ze Srzema myeʃczanina


Przylepskycomisit causam Sandiuogio Brlok.