Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1165
Item nobilis Janussius Cordebog ad proximos terminos particulares peremptorie contra dominam Lutkam de Radomiczsco et ipsius homines de Mÿechczino sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo zayąla ma czelacz trzýʃta owecz
ytrzÿ a polcopý ʃwÿnÿ panÿe lutcze ÿgeÿ
ludzem to zayąto na Morawczewÿe me dze
dzÿne ywmem dzerzenÿv