Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1164
Item testes eiusdem Gil contra eundem Nicolaum: primus Nicolaus de Passirzbicze, secundus Otho de Gorca, tercius Czeslaus de Rassewo, quartus Michael de Cuczini, quintus Adam de Choyno, sextus Johannes Gorzescoth. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Jaco Micolaÿ Gil nÿe ÿachal
na dzedziną Conarzewo pana Mycolaÿa anÿ
ʃÿego chleba anÿ radą anÿ (any) (po) (ʃlal) kaʃnÿą ÿ oto
Jana a gnewoʃʃa braczą ÿego anÿ on ʃʃam
ÿąl anÿ go ʃwe rąky ginnemv w ÿączʃtwo
dal