Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1162
Item testes domini Przÿbislai contra Vincencium Curanowskÿ: primus Thomislaus Senskÿ, secundus Johannes Tarnowskÿ, tercius Andreas Carpiczskÿ de Sczodrowo, quartus Johannes Jaraczewský, quintus Passek Jaroslawskÿ, sextus Otho Trach. — Rota. Primus sic:

Jacom ya Jeʃdzÿl otpana przÿbiʃlawa do
pana wÿanczincza abÿ przÿąl rok dalʃʃÿ zlu
dzmÿ pana przÿbiʃlawa zlypna aon przyąl
rok opuʃczÿw pirzwý rok