Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1160
Item nobilis Wyssemirus ducit testes contra Thomislaum Cluczewskÿ: primus Albertus de Maiori Conarzewo, secundus Mroczco de Rokitnicza, tercius Andreas de Docowo, quartus Andreas Kothowskÿ alias de Cicowo, qui sunt amici ipsius, istis non vult perdere, fuerunt presentes, quintus Cuss Rossnowský, sextus Nicolaus Rossnowskÿ. Secundum ius. — Rota:

[Jaco to ʃwatczą] Jacom przytem bÿl ÿze
Thomiʃlaw Cluczewʃký przÿachal [wed]
wedwdzeʃtu taco dobrich yaco ʃʃam awe
dwdzeʃtu podleÿʃʃich na ʃnÿathÿ wyʃʃemi
rowa dzedzina gwaltem yraną mv dal