Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1158
Item Jacussius Zytoweczskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Martinum Zambek sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa Marczinowÿ Zambcowÿ nÿe
otpuʃczýl tego damba porambicz gemy
kv ʃkudlam