Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1156
Item dominus Borco Osseczskÿ ad proximos terminos pariticulares peremtorie Passconem Jaroslawskÿ contra Michaelem kmetonem de Gorzno debet statuere, qui sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa vcządzal Michala kmÿotowicza
wzapuʃcze pana borca aon w noczÿ rambÿ
ʃyrowe drzewo wzapuʃcze pana borcouem