Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1154
Item dominus Nicolaus procurator domini episcopi ad proximos terminos particulares peremptorie contra Przych, Nicolaum, Hanczel et Lucam kmetones de Bonicowo sic iurabit. — Rota:

Jaco moý ʃluga vcządzal przecha Micolaÿa
hanczla a lucaʃʃa wbÿʃcupÿem leʃʃe ale
nÿe na drodze