Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1153
Item dominus Borco Osseczskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie Paulum Jaroslawskÿ contra heredem domini Czemÿe de Jezerzicze debet statuere, qui iurabit sic. — Rota:

Jacom ya powʃczągnąl czlowÿeka pana
czeminego wzapuʃcze pana Borcowem aon
bÿerze drwa ʃyrowa wzapuʃcze wtem giʃtem
ale nÿe ʃʃuche