Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1152
Item Paulus de Wansscowo ad proximos terminos particulares peremptorie contra Janussium Cordebok sic iurabit. — Rota:

Taco etc. Jacom ÿa chczal dacz ʃaʃtawą pa
nu Januʃʃewÿ ÿaco xangÿ omawÿaÿą a
on ge v mnÿe nÿe ządal wten czaʃʃ ÿaco
xangÿ omawÿayą