Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1150
Item idem (Derslaus) Popowsky peremptorie ad proximos terminos particulares contra eundem Derslaum (Leszczensky) sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa nÿe od byl czanze dzerʃcowÿ czʃʃoʃʃ
yano crzywą drogą po zytu y po lancze