Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1148
Item Nicolaus Mssÿczinskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Cristinum sic iurabit. — Rota:

Jaco tych ʃwýnÿ czʃʃom ge Crczonowÿ
zaÿąl oktore my wʃtecz przypadla
tych býlo copa ÿczworo