Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1146
Item dominus Wincencius Furman ad proximos terminos particulares peremptorie contra dominum Mroczkonem Sedleczsky sic iurabit. — Rota:

Jacom Ja nyeobye[ʃzdzal](czal) panu Mroczko
wy nyednych woʃznykow