Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 1145
Item Jacussius Zÿtoweczský ad proximos terminos particulares peremptorie contra Andream Boÿanowskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa pana Jandrzeÿa Boÿanowʃkego
nÿe wÿwÿodl zrokow o poʃag ... za ʃtroʃʃÿna o ʃtrÿa ÿego roʃʃkowʃkego
anÿm ʃnÿm zadne ʃmowÿ mÿal