Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1143
Item Albertus de Gorca ad proximos terminos particulares contra Lucam et Wÿssotham sic iurabit ante meridiem. — Rota:

Jaco czʃʃom zaÿąl owcze yʃwÿnÿe na
Marcowÿe na zolandzv tim zaÿąl na
Marcowýe czʃʃo ÿeʃt ÿedna dzedzina zgorca malą nÿe roʃgraniczona copczÿ w me
ʃcodze