Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1142
Item Sobco Zytoweczskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Albertum Vnÿanczskÿ sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo mi Szoltyʃʃ zytoweczʃkÿ vcządzal
pyotra zvnÿączicz awząl czwÿoro conÿ ÿ
zwozem to vcządzal namen naprawem wza
gayone lancze