Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1140
Rota Sobconis contra filiastrum:

Jaco ta carczma o ktorą mÿą Jan a Jacuʃʃ w
ʃzandze obvinilÿ ta nyedana býla przecziwo
trzecze czanʃczÿ wolwarcow

Tercius ita. Rotha: