Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 8 Numer roty: 114
Nota: Peregrinus de Conari producit testes contra Jacussium de Jaroslauice: primus testis Czeley Lobeszký, secundus Dobrogostius Lobesky, Nicolaus Szemszon, Luthognew Szemszon, Stephanus de Trambino, Potrassius Czarthek. — Rotha:

Jaco to ʃwatczÿmÿ iaco
pelgrzÿm neranýl Ja
cuʃʃza na dobrovolne
drodze anÿmu lupu
wʃzanl ʃzatrzi grzýwni