Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1136
Item dominus Nicolaus abbas Lubinensis ad proximos terminos particulares peremptorie iurabit erga Sandiuogimn Chorinski. — Rota:

Jaco Maczek moy ʃzoltys Szluʃkowo zayal
oʃznoronacze ʃkota aʃzedm kop drobnego
przeʃz troyga kmeczem ʃzrogaczewa na
prawey zakaʃzný