Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1135
/Item St//ephanus Rzessotarzewskÿ ducit testes contra Nicol/aum// de Carpiczsco: primus Petrasius Oganka, secundus Pacossius olim Prosscowský, tercius Przetpelk Lanczsky, quartus Nicolaus Brodskÿ, quintus Petrasius Blotsky, sextus Mix de Gnÿno, omnes presentes. — Rota:

Jaco otem wÿemÿ iaco pan Sczepan Rezʃʃotarzew
ʃkÿ wÿdzerzal ʃto ydwadzeʃʃcze ygedna barczÿ
na carpiczʃkem boru ʃpocoÿem mimotrzÿdzeʃczy
a trzy lata ogeʃʃ Micolaÿ carpiczʃkÿ naÿn zalowal