Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1132
Item abbas de Obra ducit testes contra dominum Abraham: primus Vincencius Crzescowskÿ secundus Sandiwogius Othorowskÿ, tercius Vincencius Lipniezskÿ, quartus Johannes Jaroslawskÿ, quintus Bernhardus Cotwicz de Cargowo, sextus Johannes Sgowrzkÿ. — Rota:

Jacoto ʃwatczą iaco xancz opath nÿe ÿachal przeʃ dwÿe graniczý i ze dwemanacze paniczÿ
a nye przecopal [mv] grobÿe panu abramowÿ
ÿ gaczÿ na doÿcze to czʃʃo ÿą woznim vca
zowano