Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1131
Item Janussius Sczeneczskÿ olim de Cramszko [ex] erga Maternam de ibidem ad proximos terminos particulares peremptorie sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa wyʃʃe nÿe wząl pyanczÿ grzÿwen kedim
przedal materne polowiczą Cranʃka anÿm wiʃʃe
mÿl wʃdacz ÿedno ÿaco pirzwa ʃmowa bila