Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 8 Numer roty: 113
Szidowka producit contra dominam Jagneszkam testes: primus Czaszlaw Grabouecz, Bartholomeus Grabouecz, Potr[k]ek Szekirky, Stephanus de Rogaczevo, Martinus de Gogolevo, Oczeslaus Grabonowsky. — Rota:

Jacoto ʃwatczimÿ iaco ʃtaʃzel neʃza
movil ʃzø ʃzam poʃtavicz peczka
... Jagneʃzcze ... ku prawu