Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1129
Item Dominicus de Jezewo ducit testes erga nobilem Crczon de ibidem: primus Martinus Parzenczewský, secundus Derslaus Czarthcowský, tercius Nicolaus de Placzcowo, quartus Miczco de Jaroslawký, quintus Pacosius Grodzeczský, sextus Passek Stoyslai filius de Jaroslawkÿ. — Rota:

Jaco kedÿ pan Crczon nicla ʃlal do domi
nica abÿ mv prawa ʃyego ludzmÿ pomogl
ocztÿrzÿ copcze ʃkazone a o dwa dambÿ gra
niczne tedy pan dominik rzekl prawa gemv
nye [otmya] otmawÿam ale chczelÿ pan
crczon wzancz na ʃkazanÿe panʃke albo mv
prawa nÿe otmawyam