Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1127
Item domina Jurcowska Derslaum suum familiarem ad proximos terminos particulares peremptorie /contra Johan//nem de Grizina debet statuere, qui sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom wząl wirʃʃe zÿezerzicz tom
wząl na ʃʃamiczÿ na Jurcowýe na pan<..>
dzedzÿne