Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1125
Item Derslaus Chelkowskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Pelkam Grzybenskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa nye ranczÿl potcomorzemv w
rąką za wÿanczincza Curanowʃkego ot
pana pelkÿ yego cząʃczÿ czʃʃo by yemv
przycz mÿala ot trzech grzywen pocupow