Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1124
Item Petrasius Golanka senior de Dolsco ad proximos terminos particulares peremptorie Andream Szestrzenÿecz dictum contra dominum Czemam Lubÿatowskÿ debet statuere, qui sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom ÿąl Michala lagowʃkego tom
ÿąl na biʃʃcupÿem Jezerze (a) (on) ʃʃawÿa cluczem
ʃʃzeczÿ na nÿem