Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1123
Item Johannes de Sowini ducit testes contra dominum abbatem de Lubÿn et conventum: primus Nicolaus Gil de Golina, secundus Janussius Sulewskÿ, tercius Johannes Wlostowskÿ, quartus Nicolaus Zimlinsky, quintus Janussius Pÿanowskÿ, sextus Nicolaus Pÿanowskÿ. — — — Rota:

Jaco to ʃwatczą iaco ten [clo] czlowek czʃʃo pan
Chorinʃkÿ naÿn zadal ot claʃtora prawa
ten nÿe ʃzedzal w Sowÿnach anÿ w Sowina
ch pana Jąna czlowÿekem bÿl