Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1121
Item Jassco Rambinskÿ ducit testes contra Sczedrzyconem: primus Henricus Sÿdlowskÿ, secundus Mathias Brodniczskÿ, tercius Jan Sgÿrza, quartus Nicolaus Rikala, quintus Jadam Ostroweczský, sextus Samson, qui est apud Czaczský. — — — Rota:

Jaco to ʃwatcza iaco czʃʃo Sczedrzýk zalo
wal na Jaʃʃka Rambinʃkego abÿ mv dwÿe
ma plugoma po trzycrocz poltora ʃta za
gonow na ÿego wolwarcu wʃoral a
ʃzedm coʃʃ po dwa razý na gego lan
ką poʃlal a czternaʃcze wozow a przý
caʃdem woze dwa chlopÿ ʃyano pobral
ywgego dom wwÿoʃl tego on nÿe v
czinil gedno czʃʃo oral albo ʃʃekl albo
ʃyano bral to oral a bral y ʃʃyano ʃzekl
na ʃwem gdze yego lÿʃt przyʃandnÿ o
mawÿa a tego bil wdzerzenÿv ot wÿązanÿa
aze do dzÿʃzego dnÿa