Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1116
Item idem dominus Johannes Bninský ad proximos terminos particulares peremptorie contra eosdem heredes in Przylepicze sic iurabit. — Rota:

Jako czʃʃo m oyczeladnyk [le] ... leÿn troÿe conÿ
a woʃʃ ý dwye ʃzekÿrze to zaÿąl na mem
naprawem
...
anÿe naprzylepʃkem ...