Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1113
Item nobilis Blisborius de Bucowecz Buccowecz ad proximos terminos particulares peremptorie *dominum* Dominicum Wilkowský de Wylkowo contra Otham Trach debet statuere, qui iurabit sic, quia actor sic se submissit. — Rota:

Jaco mÿą ʃlal bliʃbor (ÿaco) (poʃla) do Othy Tracha
ÿʃdalem mv rok do bucowcza ʃtym czlo
wÿekem rathaÿem (odluk) (prawa) a on ten rok przÿ
ÿąl