Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1110
Rota testium Helscze de Granowo:

Jaco to ʃwatcza Jaco Helʃka nÿe wząla
conÿa ÿednego ÿaco oʃʃim grzywen adru
gego ÿaco cztirzÿ a nÿ zadnego bidla po
ʃpolnego (poʃwem)
(mąʃv)
po katharzininem oczczv Jaco tho Swathczo Jaco Helʃk nyew
zâzla conya gednyego ÿaco oʃʃmÿ
grzywen adrugego ÿaco cztirzÿ anÿ
zadnego bidla poʃpolnÿego poʃfo
ÿem mâʃzv po katharzininem oth
czv.

Item Helska de Grunowo ducit testes contra Katherinam filiam suam: primus Bartholomeus Grunowskÿ, secundus Zaramba Jaraczewskÿ, tercius Henricus Sydlowskÿ, quartus Thomek Drzenczewsky, quintus Jan Drzenczewskÿ, sextus Jan olim Karseczsky de Podrzecze. Rotha: