Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 8 Numer roty: 111
Nota. Nicolaus de Bloczeszewo debet iurare in hunc modum. — Rota:

+ Jaco czʃzo mÿ pacoʃz poʃzegl.
ʃbraczą wtem mam ʃzcodi
iaco oʃzm dzeʃand grzyven.