Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1108
Item Derslaus Szelewský ad proximos terminos particulares peremptorie contra Mathiam Zaleskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom ýa nÿe [ÿal ʃamo czwarth ʃtaco
dobrimÿ a yaco ʃam a] (nÿe) (byezal) (pÿeʃcze)
ʃe trzemÿ
podleÿʃimý gwaltem na dzedzina zale
ʃʃze mÿmo znamÿenite[n] copcze ÿ nýe
odbÿl trzydzeʃʃczÿ ʃcotha maczcowÿ za
leʃkyemv gwaltem