Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1107
Rota testium Cancolewský contra filiastrum alias &òynowcza& domini Chorinskÿ:

Jacoto ʃwatczą Jaco czʃʃo pan Januʃʃ[a] Cancolew
skÿ Cupÿl dwÿe czanʃʃczÿ Ranbiną v Jaʃʃca
... a Mÿcolaya a zato dal pÿanthą czanʃʃcz
Cancolewą vecznÿe taco dobrą ÿaco trzÿ ʃta Grzywen groʃʃÿ


Item Janussius Cancolewskÿ ducit testes contra filiastrum domini Vincencii Chorinskÿ: primus Janussius Popowskÿ, secundus Michael Ranczský, tercius Czema Jezerziczský, quartus Opacz Gonyambiczský, quintus Henricus Carchowský, sextus Janussius Cosczelskÿ.— Rota:.