Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1106
Qui presentes fuerant:

Jacom [p] przytem bÿl kÿedi pÿotraʃʃa ÿed
nano zkolaczkem tedy taco v gednan yʃʃ
kolaczel mÿal vziwacz role parv aʃby
zyto ʃʃÿąl [Jacoto ʃwatcza] yacoʃmÿ przÿtem bÿlÿ
kedÿ Colaczka yednano ʃpyotraʃʃem gra
byonowʃkÿ tedý tako vgednano ...


Alii in testimonium.
Item Colaczek ducit testes contra Petrasium Grabyonowsky: primus arbiter Jan Ostroweczskÿ, secundus Thomislaus Oleský, presens fuit, tercius Adam de Ostroweczno, quartus Nicolaus de Olssa, quintus Albertus olim Daleburský, qui sedet in Jezewo, sextus Pÿotrek Zaparczský.
. Presentes sic:

Cetera ut in prima. Alii in testimonium.