Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1104
Rota Henrici prescripti contra eundem:

Jaco czʃʃo namÿą Jandrzÿch zalowal abÿch mv
ludzÿ gego wroczyl Szÿgczyną a ʃtachna tý
wten czaʃʃ vnýe [a] na dzedzÿne nÿebili
kedÿ on nanÿe prawa ządal