Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1103
Rota  Jacussi wlodarii de Carchowo contra Henricum1:

Jaco czʃʃo Jandrzÿch przedemnv ządal prawa
na Stacha carczmarza ten ÿvʃʃ bÿl Carczmą
przedemną wʃdal yvprawiʃną poʃtampil
nýʃli naýn prawa poʃandal ... <...>a ʃtara przyʃʃang ...

P. 21. 1-1Item Jacussius wlodarins de Carchowo contra eundem Henricum sic iurabit,— Rotha.— 2czo.— 3przedemną. — 4zandal.— 5na Sthacha. — 6karczmarza. — 7then.— 8yvfch. — 9karzmą.— 10-10yvprawyfną poftampyl. — 11nyfly.— 12nan.— 13pozandal.— 14-14Et scabini debent recipere super antiquum iuramentum.