Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1102
Rota testium eiusdem:

Jaco to ʃwatcza Jaco Jandrzých Carchowský
nye ranÿl Jana ʃyna Mlinarzewego anÿ
mv dal trzech ran krwawÿch anÿ gich
otnÿego ma


Item idem contra Sczÿnÿarzewicz Scrzynarzewicz Johannem: primus Jassek Rambinskÿ, secundus Nicolaus Rambinskÿ, tercius Nicolaus Bolcz de Albo Lacu, quartus Johannes Tarnowskÿ, quintus Nicolaus Laskawskÿ, sextus Hanczel Janissewský Janischewsky.