Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1101
Rota testium Carchowskÿ

Jaco to ʃwatczą Jaco Jandrzych Carchowʃkÿ
nÿe ranÿl Staniʃlawa anÿ mv dal cztir
ran krwawÿch a ʃʃÿnich any(gi)chÿ odnÿego
ma


Henricus ducit testes. Item idem contra Stanislaum kmethonem: primus Johannes Chwalanczskÿ, secundus Derslaus Cancolewskÿ, tercius Derslaus Tworzÿanskÿ, quartus Derslaus Trzebÿeczskÿ, quintus Jaroslaus de Zadori, sextus Nicolaus olim Gorziczskÿ de Zadori.